Praktische informatie GROTE PRIJS BEECKMAN - DE CALUWE

Voorzitter Wielerclub Denderclub Ninove en koersdirecteur : Carael Pascal

Ondervoorzitter : De Caluwé Jacques

Secretaris : Van der Straeten Sammy

Penningmeester : Gyselinck Bart

Tekenen controleblad : Instituut H.H. Harten - Onderwijslaan - 9400 Ninove

Start : Onderwijslaan - 9400 Ninove

Medische dienst : EHBO Sport met wagen en dokter, Rode Kruis afdeling Ninove met ziekenwagen

Officieel wagenpark : garage Central Ninove (Opel)

Kleedkamer : Instituut H.H. Harten, Onderwijslaan in Ninove

Afstand : 166 km over 13 ronden

Dopingcontrole : Instituut H.H. Harten, Onderwijslaan in Ninove

Aankomst : Onderwijslaan te Ninove

Tombola : fiets te winnen met deelnemerslijst, geschonken door Ronny Sport

VIP Receptie en walking dinner verzorgd door Vinof en WC Denderclub VZW

Parking volgwagens en wedstrijdwagens :  Instituut H.H. Harten, Onderwijslaan in Ninove

VIP : Instituut H.H. Harten, Onderwijslaan in Ninove